Stručni skupovi / 4. rujna 2014.

Program e-učenja Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti

Razina i vrsta stručnog skupa: program e-učenja za stručno usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: online

Broj polaznika: 100 (po stručnom skupu)

Rok prijave: obvezna prijava na www.ettaedu.eu  od 22. – 31. listopada 2014.

Ciljevi:

Sudionici će:

  • usvojiti osnovne koncepte vrednovanja
  • upoznati osnovne pojmove kvalitetnog vrednovanja
  • osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda
  • moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa

Metode i oblici rada: e-učenje

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje

Napomena: Sudionicima će biti izdana potvrda o stručnom usavršavanju 15 dana od  nadnevka zaključenja programa.

Voditelji:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694
Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/352 073