Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Program e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti“

Razina i vrsta stručnog skupa: Program e-učenja za stručno usavršavanje

Namjena: Skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima.

Mjesto održavanja: online

Broj polaznika: 100 (po stručnom skupu)

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr/: 19. – 28. kolovoza 2015. 

Ciljevi:

  • usvojiti osnovne koncepte vrednovanja
  • upoznati osnovne pojmove kvalitetnog vrednovanja
  • osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda
  • moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa

Oblici rada: e-učenje

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Sudionicima će biti izdana potvrda o stručnom usavršavanju 15 dana od  nadnevka zaključenja programa.

Voditelji:

Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694
 
Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/352 073