Stručni skupovi / 15. prosinca 2014.

Program e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti“

Razina i vrsta stručnog skupa: Program e-učenja za stručno usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima u osnovnim i srednjim školama

Mjesto održavanja: online

Broj polaznika: 100 (po stručnom skupu)

Rok prijave: obvezna prijava na www.ettaedu.eu 16. – 25. veljače 2015. 

Ciljevi:

  • usvojiti osnovne koncepte vrednovanja
  • upoznati osnovne pojmove kvalitetnog vrednovanja
  • osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda
  • moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa

Oblici rada: e-učenje

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Sudionicima će biti izdana potvrda o stručnom usavršavanju 15 dana od  nadnevka zaključenja programa.

Voditelji:

Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/352 073
Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694