Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Program e-učenja „Uključivanje učenika migranta i izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav“

Razina i vrsta stručnog skupa: Program e-učenja za stručno usavršavanje

Namjena: odgojno-obrazovnim radnicima u čijim su školama učenici migranti i izbjeglice odnosno inojezični učenici

Mjesto održavanja: online

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 28. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: –

Ciljevi:

  • upoznavanje s problematikom integracije migranata/izbjeglica u društvo i odgojno-obrazovne sustave u međunarodnom i europskom odgojno-obrazovnom kontekstu
  • upoznavanje s strateškim i provedbenim dokumentima u odgojno-obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj koji se odnose na integraciju migranata, izbjeglica, azilanata odnosno učenika koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik (inojezični učenici)
  • upoznavanje sa specifičnostima učenja i poučavanja hrvatskoga kao inoga jezika
  • prikazati primjere dobre prakse uključivanja učenika migranata/izbjeglica u hrvatske škole

Metode i oblici rada: e-učenje

Vrednovanje: online obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditeljice:

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju i programe EU
mr. sc. Sanja McMurtry
telefon: 01/2785 128
e-adresa: sanja.mcmurtry@azoo.hr

Viša savjetnica za hrvatski jezik
dr. sc. Marijana Češi
telefon: 01/2785 073
e-adresa: marijana.cesi@azoo.hr