Stručni skupovi / 14. prosinca 2016.

Program e-učenja „Učenje i življenje Pestalozzi vrijednosti i načela u odgoju i obrazovanju“

Razina i vrsta stručnog skupa: Interdisciplinarni program e-učenja

Namjena: Skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: https://loomen.carnet.hr/

Broj polaznika: 37 (po stručnom skupu)

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr od 23. – 31. siječnja 2017.

Predavači:

Ciljevi: Polaznici će

  • prepoznati važnost uloge i odgovornosti učitelja u poticanju afektivnog, psiho-motoričkog i kognitivnog razvoja učenika te njihovoj pripremi za aktivno i smisleno (su)djelovanje u održivom demokratskom društvu;
  • primijeniti pristupe kojima se stvara razredno ozračje u kojem učenici razvijaju svoju međukulturnu kompetenciju te transverzalne stavove, vještine i znanja;
  • razlikovati Vijeće Europe od organizacija Europske unije;
  • razlikovati Program Pestalozzi, njegove ciljeve, aktivnosti i dionike od ostalih programa međunarodnog stručnog usavršavanja u Europi;
  • osmisliti, opisati i prezentirati aktivnost za učenike usmjerenu na razvoj jednog ili više  transverzalnih stavova, vještina i znanja. 

Metode i oblici rada: e-učenje

Vrednovanje: Online upitnik za vrednovanje programa i samovrednovanje sudionika

Napomena: Za sudjelovanje u ovom programu e-učenja i pristup CARNetovu sustavu za online učenje https://loomen.carnet.hr/ potrebno je imati AAI korisničke podatke. Jezici programa su hrvatski i engleski.

Voditelj:

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditeljica
Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.
telefon: 01/2785 118
e-adresa: renata.ozorlic-dominic@azoo.hr