Stručni skupovi / 17. kolovoza 2015.

Program e-učenja „Učenje i življenje Pestalozzi vrijednosti i načela u odgoju i obrazovanju“

Razina i vrsta stručnog skupa: Program e-učenja za stručno usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: https://loomen.carnet.hr/

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr od 24.do 28. studenoga 2015.

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika: Polaznici će

  • prepoznati važnost uloge i odgovornosti učitelja u poticanju afektivnog, psiho-motoričkog i kognitivnog razvoja učenika te njihovoj pripremi za aktivno i smisleno (su)djelovanje u održivom demokratskom društvu;
  • primijeniti pristupe kojima se stvara razredno ozračje u kojem učenici razvijaju svoju interkulturalnu kompetenciju te transverzalne stavove, vještine i znanja;
  • razlikovati Vijeće Europe od organizacija Europske unije;
  • razlikovati Program Pestalozzi, njegove ciljeve, aktivnosti i dionike od ostalih programa stručnog usavršavanja u Europi;
  • osmisliti, opisati i prezentirati aktivnost za učenike usmjerenu na razvoj jednog ili više  transverzalnih stavova, vještina i znanja;

Metode rada: e-učenje

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje programa

Napomena: jezici programa hrvatski i engleski; obavezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr; prijavljeni sudionici će upute za upis u program i sudjelovanje dobiti e-mailom po isteku roka prijave;

Voditelj:

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju – prevoditeljica
Renata Ozorlić Dominić, univ. spec. philol.telefon: 01/2785 11801/2785 118
e-pošta: renata.ozorlic-dominic@azoo.hr

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You’ll need Skype CreditFree via Skype