Stručni skupovi / 2. studenoga 2017.

Profesionalno usmjeravanje u srednjoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima psiholozima u srednjim školama

Mjesto održavanja: Agencija za mobilnost i programe EU (Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža), Frankopanska 26, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 8. studenoga 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić i Terezija Horvat

Ciljevi: razumijevanje ciljeva i indikatora profesionalne zrelosti učenika različite dobi,    upoznavanje metoda za procjenu profesionalne zrelosti učenika, osposobljavanje psihologa za psihološku dijagnostiku s ciljem profesionalnog usmjeravanja adolescenata, osmišljavanje individualnih i grupnih programa podrške profesionalnom razvoju učenika, povezivanje školskih psihologa koji se bave profesionalnim usmjeravanjem učenika i razmjena iskustava, planiranje suradnje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Metode i oblici rada: kratka predavanja, prezentacija psiholoških instrumenata, uvježbavanje psihološke dijagnostike s ciljem profesionalnog usmjeravanja (analiza slučaja), uvježbavanje polustrukturiranog intervjua za procjenu profesionalne zrelosti učenika (igranje uloga), rasprava te rad u timu (metode podrške profesionalnom razvoju učenika).

Vrednovanje:

Napomena: sudjelovanje na seminaru predviđeno je za sudionike koji su prethodno odslušali početni Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u razdoblju od 2013. godine do danas.

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike i nastavnike psihologije
dr. sc. Vesna Ivasović
Telefon: 01/2785 088
Organizator: Euroguidance centar Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU; Kontakt osoba: Mia Trcol, telefon: 01/ 5497 898, e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr