Stručni skupovi / 28. listopada 2013.

Profesionalno usmjeravanje – seminar za učitelje u osnovnim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: Dvodnevni seminar

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima u osnovnim školama

Mjesto održavanja: Dvorana Leksikografskog zavoda, Frankopanska 26, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna prijava do 11. studenog 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja), prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić (Centar za primijenjenu psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje učitelja u osnovnim školama potrebno za pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara će se demonstrirati i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima temeljene na iskustvu. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

  • priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja
  • razumijevanje nastavnikove uloge u procesu profesionalnog usmjeravanja
  • uvođenje tema vezanih uz odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
  • osposobljavanje učenika za donošenje odluka vezanih uz razvitak karijere
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa.

Napomena: Seminari se provode uz potporu Euroguidance centra za podršku profesionalnom usmjeravanju koji  djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit će im uručena potvrda o sudjelovanju.

Voditeljice: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović

Kontakt:

Doris Monjac, Euroguidance centar Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU
Telefon: 01/5556 752
e-pošta: doris.monjac@mobilnost.hr