Stručni skupovi / 22. veljače 2018.

Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za psihologe i pedagoge u osnovnim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen stručnim suradnicima psiholozima i pedagozima u osnovnim školama 

Mjesto održavanja: Agencija za mobilnost i programe EU (Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža), Frankopanska 26, Zagreb 

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 12. ožujka 2018. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Iva Šverko, doc. dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Marijana Dodigović, Sanja Ježić (Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri – Varaždin)

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje psihologa i pedagoga u osnovnim školama za pružanje podrške učenicima pri njihovom profesionalnom usmjeravanju, razvoju buduće karijere te odabiru daljnjeg obrazovanja. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima, učiteljima i roditeljima. Seminar će biti usmjeren na metode poticanja karijerne zrelosti učenika, procjenu individualnih sposobnosti i osobina učenika u svrhu karijernog savjetovanja te dominantnih poteškoća s kojima se učenici susreću prilikom odabira buduće karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim skupinama polaznika i školskom okruženju u kojemu djeluju.

Neki od ciljeva seminara su:

  • upoznavanje s mogućnostima koje se nude putem Euroguidance centra
  • upoznavanje metoda i tehnika poticanja karijerne samoefikasnosti učenika koje stoje na raspolaganju stručnim suradnicima, razrednicima i učiteljima
  • analiza individualnih i okolinskih odrednica karijernih odabira učenika na kraju osnovne škole
  • metode upoznavanja učenika s različitim zanimanjima i poslovima te karijernim i obrazovnim mogućnostima
  • usvajanje tehnika za procjenu profesionalnih interesa, radnih vrijednosti i profesionalne spremnosti  učenika
  • razumijevanje poteškoća s kojima se učenici suočavaju pri donošenju odluka o budućoj karijeri
  • razumijevanje uloge psihologa i pedagoga u procesu poticanja karijernog razvoja i profesionalnog usmjeravanja učenika
  • osposobljavanje psihologa i pedagoga za pomoć učenicima pri donošenju odluka vezanih za razvoj karijere

Metode i oblici rada: predavanja, radionice; frontalni, skupni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: po završetku seminara sudionicima će biti uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će seminaru prisustvovati u cijelosti. Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauza za kavu.

Voditelji:

viša savjetnica za stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije
dr. sc. Vesna Ivasović
telefon: 01 2785 088
 
viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge
Senka Soldat, prof.
telefon: 01/2785 021