Stručni skupovi / 11. travnja 2014.

Profesionalno usmjeravanje – dvodnevni seminar za predmetne učitelje u osnovnim školama

Mjesto održavanja: Dvorana Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Frankopanska 26, Zagreb

Predavačice: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja) i prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić (Centar za primijenjenu psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje učitelja u osnovnim školama za pružanje podrške učenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduće karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

  • priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja
  • razumijevanje uloge učitelja u procesu profesionalnog usmjeravanja
  • uvođenje tema vezanih uz odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
  • osposobljavanje učenika za donošenje odluka vezanih uz razvitak karijere
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena: Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit će im uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Isključivo putem aplikacije www.ettaedu.eu dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 17. travnja 2014. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 30, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane 18. travnja 2014.

Kontakt:

Doris Monjac, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU
Telefon: 01/555 6752
e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr