Stručni skupovi / 13. svibnja 2015.

Profesionalno usmjeravanje

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima psiholozima osnovnih škola

Mjesto održavanja: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Dvorana Ban centar, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 22.05.2015. na www.ettaedu.eu

Predavači: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja) , prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, dr. sc. Maja Parmać Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Ciljevi: Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u osnovnim školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika te pružanje podrške učiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika osnovnoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara, demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u području profesionalnog usmjeravanja. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

  • određivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja učenika nakon završene osnovne škole
  • unaprjeđivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika osnovnih škola
  • analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u području profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja
  • upoznavanje s novim metodama i instrumentima u području profesionalnog usmjeravanja
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit će im uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Voditelj:

Doris Monjac, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU
Telefon: 01/555 6752

 

Teodora Dubrović, Vesna Ivasović, više savjetnice za stručne suradnike i nastavnike psihologije
Telefon: 051 317 691; 01 2785 088