Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Profesionalni pristup radu suvremenog odgojitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Osijek, Vijenac I. Meštrovića 7, Osijek

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna online prijava do 26. kolovoza 2016. na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Tihana Šimunić, prof., odgojitelji mentor/ odgojitelji savjetnici i Luja Zamečnik, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • osnažiti opće i stručne kompetencije odgojitelja u procesu napredovanja u zvanje
  • usvojiti osnovne tehnike planiranja, praćenja i dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću i
  • bolje razumjeti procese cjeloživotnog učenja i profesionalnog usavršavanja.

Metode rada: predavanja, grupni rad, rad po skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031 284 911