Stručni skupovi / 30. kolovoza 2013.

Uključivanje slijepe i slabovidne djece u redovite odgojno-obrazovne programe

Razina i vrsta stručnog skupa: Županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima svih profila, odgojiteljima i učiteljima u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Brodsko-posavske županije. Mjesto održavanja: prema posebnom pozivu

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: Ivana Petanjek, Dragica Matok, Ida Poljan, Anita Lukić, Jasna Rajn, Dorian Andre Barlović

Ciljevi: učitelji/ nastavnici će moći

  • upoznati zakonsku regulativu za rad s učenicima s teškoćama
  • upoznati karakteristike psihomotornog razvoja djece oštećena vida
  • steći znanje o specifičnim metodičko-didaktičkim postupcima u radu s djecom oštećena vida

Oblici rada: predavanja, samostalni rad polaznika i rad u paru

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Napomena: AZOO organizira stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika po posebnom pozivu prije ili neposredno nakon uključivanja djeteta u redovni program, u suradnji s COO Vinko Bek

Voditelj:

Ivana Petanjek, viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 906