Stručni skupovi / 30. kolovoza 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen pripravnicima edukacijskim rehabilitatorima 

Mjesto održavanja: Učenički dom Hrvatskoga radiše, Zagrebačka 2a, Osijek

Broj polaznika: 20

Rok prijave: Obvezna on-line prijava do 15.11. 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Marina Ništ, Ivana Petanjek, Ljiljana Gašparić

Ciljevi: pripravnici će

  • osnažiti kompetencije za rad u nastavi,
  • steći uvid u organizaciju i provedbu stručnih ispita te
  • steći predodžbu o načinu vrednovanja pisanog, praktičnog i usmenog dijela stručnog ispita

Oblici rada: predavanje, radionica

Vrednovanje: Upitnik o stručnom skupu i upitnik za samovrednovanje sudionika

Napomena: stručni skup je organiziran kao zajednički stručni skup za učitelje pripravnike biologije, fizike i edukacijske rehabilitatore, u suradnji s višom savjetnicom Marinom Ništ i Natašom Šimić

Voditelj:

Ivana Petanjek, viša savjetnica za stručne suradnike defektologe
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 906