Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Procjena, poučavanje i vrednovanje na području čitalačke pismenosti prema načelima kurikula

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska

Namjena: učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije i učiteljima hrvatskoga jezika županije Grad Zagreb

Mjesto održavanja: Križevci, Srednja škola Ivana Seljanca, Trg svetog Florijana 14b

Broj polaznika: 120

Rok prijave: obvezna prijava do 4. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Đurđica Jelačić, prof., Sandra Maletić, prof., Sanela Đurđević, prof., Zvonka Kulić, prof., Ana Hodak, prof., Mirela Paša, dipl. uč. s pojačanim predmetom hrvatski jezik, dr. sc. Marijana Češi

Ciljevi:

  • predstaviti rezultate kurikulskog pristupa učenja i poučavanja u nastavih hrvatskoga jezika s ciljem stjecanja kompetencija na području čitalačke pismenosti: od početnih procjena ili anketa iz kojih je jasno na kojoj su razini učenici na području čitalačke pismenosti, poučavanja, učenja i ovladavanja vještinama čitanja s razumijevanjem i uporabe strategija čitanja te vrednovanja ishoda na području čitalačke pismenosti
  • pokazati i protumačiti aktivnosti, zadatke i strategije čitanja kojima su učenici tijekom prvoga polugodišta bili eksplicitno izloženi (iskustva nastavne hrvatskoga jezika)
  • predstaviti inačice PISA zadataka kojima su učenici bili izloženi u nastavi hrvatskoga jezika
  • u radioničkom obliku rada kreirati zadatke prema PISA zadacima
  • u radioničkom obliku rada kreirati zadatke i aktivnosti za razvijanje vještine čitanja s razumijevanjem i strategija čitanja primjenjujući Barrettovu taksonomiju
  • iskazati svoje iskustvo, mišljenje i stav o razinama čitalačke kompetencije učenika
  • dati primjer aktivnosti i zadataka kojima je učenicima omogućeno stjecanje vještine čitanja s razumijevanjem i uporabe strategija čitanja
  • oblikovati zadatke i aktivnosti u suradničkom obliku kojima se učenicima omogućuje stjecanje vještine čitanja s razumijevanjem i uporabe strategija čitanja s ciljem ovladavanja kompetencija na području čitalačke pismenosti
  • raspraviti o važnosti eksplicitnog poučavanja vještine čitanja s razumijevanjem i strategija čitanja u nastavi hrvatskoga jezika, drugih predmeta i u osobne svrhe
  • omogućiti sudionicima predstavljanje rada u skupini, konstruktivnu refleksiju i diskusiju o svrhovitosti sadržaja i pristupa poučavanja s ciljem razvijanja i ovladavanja čitalačkom pismenosti

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionički oblik rada prema iskustvenom modelu

Vrednovanje: upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje i refleksivna pisma sudionika nakon održanog stručnog usavršavanja

Napomena: organizirana su tri skupa sadržajno i strukturalno istovjetna: 4. siječnja 2019. u Križevcima, 8. siječnja 2019. u Zaboku i 10 siječnja 2019. u Zagrebu na koja se mogu prijaviti učitelji Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije i županije Grad Zagreb bez obzira na to u kojoj su županiji zaposleni. Lijepo molimo, ako ne možete nazočiti skupu, a prijavili ste se, da se odjavite i tako omogućite sudjelovanje onima koji mogu sudjelovati.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi

marijana.cesi@azoo.hr

telefon: 01/2785073