Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Procjena jezičnih sposobnosti i izrada individualiziranog oo programa za inojezične učenike

Nastavni predmet/područje: Hrvatski jezik

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te Grada Zagreba koji poučavaju inojezične učenike

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Snježana Čubrilo, prof., Anita Poslon, prof., Vedrana Močnik, prof., dr. sc. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – sudionici će:

  • uočiti potrebu i važnost početnih procjena jezičnih sposobnosti inojezičnih učenika
  • biti poznati s metodičkim sastavnicama i sadržajima individualiziranoga odgojno-obrazovnog programa za inojezične učenike
  • analizirati i kritički procijeniti sastavnice liste procjene za inojezične učenike
  • izraditi listu procjene inojezičnoga učenika na temelju njegova profila
  • izraditi primjere individualiziranoga odgojno-obrazovnog programa za inojezične učenike

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018