Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Pristupi učenju i poučavanju inojezičnih učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji poučavaju inojezične učenike (učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik) i koji do sada nisu sudjelovali ni na jednom skupu na ovu temu

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 15. ožujka 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Jasna Novak-Milić, dr. sc. Lidija Cvikić, Mirjana Vidović, prof., Zlatka Grahovec, prof., Julijana Levak, prof., Marijana Češi, prof., Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi: upoznati i osvijestiti važnost interkulturalne kompetencije u učenju i poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika, spoznati važnost uspješnog i odgovarajućeg ponašanja s pripadnicima drugog jezika – kulture pod njihovim uvjetima, suočiti se i prebroditi vlastite predrasude o drugim jezicima i kulturama, razumjeti da je u podučavanju inojezičnih učenika važno znanje o drugima, znanje o sebi, sposobnosti tumačenja i povezivanja, sposobnosti otkrivanja i/ili interakcije; uvažavanje tuđih vrijednosti, uvjerenja i ponašanja te relativiziranje samoga sebe, ali i lingvistička kompetencija, upoznati i razumjeti različite čimbenike (jezične i nejezične) koji utječu na učenje inoga jezika, osvijestiti razliku između znanja o jeziku i jezičnoga znanja, razumjeti temeljne razlike u pristupu poučavanju jezika s obzirom na to je li riječ o izvornojezičnim ili inojezičnim učenicima, upoznati i razumjeti primjenu metoda, strategija i tehnika podučavanja hrvatskoga kao inoga jezika – primjeri iz nastave

Metode i oblici rada: metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje);  oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima koji poučavaju inojezične učenike i koji nisu do sada sudjelovali na skupovima s ovom temom.

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785-018 
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr