Stručni skupovi / 2. lipnja 2016.

Prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju nastavnih predmeta Priroda i Biologija

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učiteljima biologije Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Srednja talijanska škola Rijeka, E. Barčića 6, Rijeka

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 29. lipnja 2016. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, dr. sc. Ines Radanović i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi: učitelji će primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju  prirodoslovnih koncepata u nastavnim predmetima Priroda i Biologija.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696