Stručni skupovi / 2. studenoga 2012.

Pripremanje pripravnika za polaganje stručnog ispita; Građanski odgoj i obrazovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici pripravnici iz Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županiji.

Mjesto održavanja: IV. gimnazija „Marko Marulić“, Zagrebačka 2, 21 000 Split

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava na www.ettaedu.eu do 5. siječnja 2013.

Predavači: Loranda Miletić, prof.,viša savjetnica za nastavu povijesti, doc. dr. sc. Mladenko Domazet, predavač metodike nastave povijesti, Neda Križanović, profesor savjetnik, Filip Modrić, učitelj mentor i Nikolina Dražić-Celić, stručna suradnica, psiholog

Ciljevi: Pripravnici će:

  • upoznati tijek polaganja i specifičnosti pojedinoga dijela stručnoga ispita
  • dobiti informacije o temeljnoj literaturi za stručni ispit te o ispitnim rokovima
  • samostalno oblikovati pisanu pripremu za nastavni sat s posebnim osvrtom na formuliranje obrazovnih postignuća učenika na kognitivnom i afektivnom području
  • osposobiti se za polaganje svih triju dijelova stručnoga ispita: pismeni dio, nastavni sat; usmeni dio (stručno-metodički i opći dio).

Oblici rada: Predavanja i radionice (strategije suradničkoga učenja); čelni, individualni, rad u paru i rad u skupini

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Loranda Miletić, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split, Ispostava Zadar,  Stomorica 8, 23 000 Zadar
023 254 191