Stručni skupovi / 31. svibnja 2016.

Pripremanje pripravnika, učitelja i nastavnika i njihovih mentora za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i njihovim mentorima ­ učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Mjesto održavanja: V. gimnazija, Zagreb, Klaićeva 1

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do  10. lipnja 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Vesna Muhoberac, prof., Ruža Mlikota, prof., Petar Mladinić, prof.,  mr. sc. Gea Cetinić

Ciljevi: Sudionici stručnoga skupa:                                                                                                                                  

  • utvrdit će tijek polaganja stručnoga ispita,                                                                                            
  • povezati tematska područja i ciljeve pisanoga dijela ispita                                                                                  
  • raspraviti pisanje pripreme i izvedbu nastavnoga sata,                                                                                               
  • izdvojiti temeljne odrednice didaktičko-metodičke literature,                                                                                          
  • prikupiti osnovne podatke o provjeri poznavanja zakona i podzakonskih akata iz područja osnovnoga i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj,                                                                                              
  • povezati i usustaviti obavijesti iz svih područja vrednovanja na stručnome ispitu iz hrvatskoga jezika.područja vrednovanja na stručnome ispitu iz hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-05601/2785-056                                                                                                                                  
  e-pošta: gea.cetinic@azoo.hr