Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Pripremanje pripravnika – učitelja hrvatskoga jezika u osnovnim školama

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima ­ učiteljima hrvatskoga jezika u Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Mjesto održavanja: OŠ Mladost, Zagreb, Karamanov prilaz 3, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do  8. rujna 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Marko Alerić, Ruža Mlikota, prof., Mladen Konjević, prof.,  mr. sc. Gea Cetinić

Ciljevi: Sudionici stručnoga skupa:    

  •  utvrdit će tijek polaganja stručnoga ispita                                                                                    
  •  povezati tematska područja i ciljeve pisanoga dijela ispita                                                                                 
  •  raspraviti pisanje pripreme i izvedbu nastavnoga sata                                                                           
  •  pratiti i analizirati uzorni nastavni sat mentorice pripravnicima za polaganje stručnoga ispita                                        
  • utvrditi primjenu pravogovora u nastavi hrvatskoga jezika                                                                   
  • izdvojiti temeljne odrednice  i didaktičko-metodičke literature                                             
  • prikupiti osnovne podatke o provjeri poznavanja zakona i podzakonskih akata iz područja osnovnoga i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj,
  • povezati i usustaviti obavijesti iz svih područja vrednovanja na stručnome ispitu iz hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-056