Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Pripremanje pripravnika – učitelja i nastavnika i njihovih mentora za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i njihovim mentorima ­–  učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Mjesto održavanja: V. gimnazija, Zagreb, Klaićeva 1

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do  2. siječnja 2019. na ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Marko Alerić, Smiljana Karlušić Kožar, prof., Zrinka Romić, prof. dr. sc. Tihomir Engelsfeld, mr. sc. Gea Cetinić

Ciljevi:                                                                                                                                                                       

  • utvrditi tijek polaganja stručnoga ispita;                                                                                          
  • povezati tematska područja i ciljeve pisanoga dijela ispita;                                                                                  
  • raspraviti pisanje pripreme i izvedbu nastavnoga sata;                                                                                           –
  • izdvojiti temeljne odrednice didaktičko-metodičke literature;                                                                
  • raspraviti problem ovladavanja normom hrvatskoga standardnoga jezika;         
  • prikupiti osnovne podatke o provjeri poznavanja zakona i podzakonskih akata iz područja osnovnoga i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj;                                                                                  
  • povezati i usustaviti obavijesti iz svih područja vrednovanja na stručnome ispitu iz hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica: mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica

telefon: 01/2785-056                                                                                                                                

e-pošta: gea.cetinic@azoo.hr