Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Pripremanje pripravnika hrvatskoga jezika i njihovih mentora za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima i njihovim mentorima ­ učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Mjesto održavanja: V. gimnazija, Zagreb, Klaićeva 1

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do  3. siječnja 2017. na www.ettaedu.hr

Predavači: dr. sc. Marko Alerić, Majda Bekić-Vejzović, prof., Ruža Mlikota, prof., dr. sc. Tihomir Engelsfeld,  mr. sc. Gea Cetinić

Ciljevi: –  utvrdit tijek polaganja stručnoga ispita,                                                                                              

  • povezati tematska područja i ciljeve pisanoga dijela ispita,                                                                                  
  • raspraviti pisanje pripreme i izvedbu nastavnoga sata,                                                                                                
  • izdvojiti temeljne odrednice didaktičko-metodičke literature,                                                                 
  • raspraviti problem ovladavanja normom hrvatskoga standardnoga jezika,                                                                                         
  • prikupiti osnovne podatke o provjeri poznavanja zakona i podzakonskih akata iz područja osnovnoga i srednjega školstva u Republici Hrvatskoj, 
  • povezati i usustaviti obavijesti iz svih područja vrednovanja na stručnome ispitu iz hrvatskoga jezika.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica:

mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica
telefon: 01/2785-056