Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Pripravnici učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ul. grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 20. prosinca 2012. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica i Marijana Češi, prof., viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji:

  • će biti informirani o obilježjima tri dijela stručnoga ispita;
  • će biti informirani o načinima i svrsi vođenja dnevnika stažiranja;
  • će biti upoznati sa sastavnicama pedagoške dokumentacije i evidencije te će moći procesuirati stručne sadržaje metodičkih sastavnica;
  • će upoznati i razumjeti temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom.

Oblici rada: Metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga učenja i poučavanja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje). Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomen: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji su ostvarili do četiri mjeseca radnoga iskustva.

Voditelj

Marijana Češi, prof., viša savjetnica
Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073;
marijana.cesi@azoo.hr