Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Stručni skup namijenjen je pripravnicima koji su ostvarili do 4 mjeseca pripravničkog stažaučitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnici Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ul. grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 3. siječnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica i Marijana Češi, prof., viša savjetnica

Ciljevi: Pripravnici će:

  • uočiti obilježja triju dijelova stručnoga ispita
  • uočiti svrhu vođenja dnevnika stažiranja
  • usporediti ponuđeni model dnevnika stažiranja s vlastitom praksom te izdvojiti prednosti i nedostatke
  • uočiti i opisati sastavnice pedagoške dokumentacije vezane za nastavu hrvatskoga jezika
  • uočiti i objasniti sadržaje metodičkih sastavnica
  • uočiti i temeljnu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada
  • uočiti važnost i prednost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustručnjakom i stručnim suradnikom

Oblici rada: Metode poučavanja: prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustava, anketiranje. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Zagreb, Donje Svetice 38;
tel: 01/2785 018;