Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Priprema za novu školsku godinu učitelja/nastavnika informatike/računalstva osnovnih i srednjih šk

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima/nastavnicima voditeljima županijskih stručnih vijeća informatike/računalstva

Mjesto održavanja: OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, Zagreb

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 3. rujna 2015.

Predavači: ERSCKR, dr. sc. Goran Hajdin, Eugen Ban, prof., Viktorija Hržica, prof.,

Ciljevi:

  • steći temeljna znanja o planiranju i programiranju svoga rada, izradi godišnjeg i mjesečnog plana i programa za rad u pojedinom razrednom odjelu prema sastavnicama Nastavnog plana i programa za osnovnu školu i Nacionalnog okvirnog kurikuluma uvažavajući smjernice Cjelovite kurikularne reforme
  • upoznati sudionike sa sadržajem, načinom i uvjetima: rada županijskih stručnih vijeća, stručnih usavršavanja i polaganja stručnih ispita učitelja/nastavnika informatike/računalstva osnovnih i srednjih škola

Metode i oblici rada: predavanje, radionica; samostalni, grupni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: obvezna prijava putem aplikacije na www.ettaedu.eu

Voditelji:

Viši savjetnik za tehničku kulturu i informatiku 
Eugen Ban, prof.
Telefon: 051/317 698
E-adresa: eugen.ban@azoo.hr

Viša savjetnica za informatiku i računalstvo 
Viktorija Hržica, prof.
Telefon: 031/284 905
E-adresa: viktorija.hrzica@azoo.hr