Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Priprema za izvanredne situacije i klimatske promjene; Trgovanje ljudima; ravnopravnost spolova

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Splitsko-dalmatinske županije

Mjesto održavanja: Split, Osnovna škola Žnjan-Pazdigrad, Pazdigradska 1, 21000 Split;

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna prijava do 3. srpnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje – Nevenka Lončarić Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak te suradnici iz službe za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa Ivana Zadražil Vorberger i iz Službe za zaštitu migranata Sven Novosel

Ciljevi; sudionici će:

 • zapamtiti broj žurne službe i kako voditi razgovor s operaterom žurne službe
 • shvatiti važnost pripreme za izvanredne situacije i postupanja ljudi u izvanrednim situacijama koje vode zaštiti, sigurnosti, smanjenju štete i očuvanju života
 • usvojiti vještine snalaženja u izvanrednim situacijama povezano s klimatskim promjenama
 • identificirati, procijeniti, prepoznati i izabrati sigurna mjesta u slučaju poplava ili
 • imenovati sadržaj kompleta za izvanredne situacije i razlučiti funkciju pojedinih predmeta u kompletu za izvanredne situacije
 • moći se koristiti sadržajem kompleta za izvanredne situacije
 • koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
 • analizirati i navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • biti osposobljeni pravodobno prepoznavanje postupaka koji vode u trgovanje i ropstvo prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
 • upoznati se građanskom kompetencijom za suzbijanje trgovanja ljudima i pristupom razvijenim u okrilju iskustava Hrvatskoga Crvenog križa
 • navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • moći prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
 • moći istražiti i dokumentira podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ), postupke koji prethode otimanju i ropstvu te objašnjava načine zaštite
 • osposobiti se za rad s učenicima vezanim uz metode prevencije trgovanja ljudima
 • biti osposobljeni za rad s učenicima i primjenu metoda zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, zaštite dječjih prava te suzbijanje diskriminacije spolova
 • razumjeti koncept stereotipa i predrasuda temeljenih razlikom među spolovima

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/2785106; e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr

mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe

Agencija za odgoj i obrazovanje,

telefon: 01/72785008; e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr