Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Priprema umjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za kvalitetno ostvarivanje odgojno-obrazovnog proces

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba – zapad i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Različak, Petrinjska 31/2, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 27. ožujka 2013.

Predavači: doc. dr. sc. V. Velički, odgojitelji i stručni suradnici iz DV Različak i DV T. Marinić, mr. sc. A. Silić

Ciljevi: Odgojitelji će:

  • usvojiti osnovne za kvalitetno pripremanje umjetničkog (glazbenog, likovnog, plesnog, scenskog, dramskog) konteksta u dječjem vrtiću za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa,
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti potrebnih za praćenje, promišljanje i planiranje odgojno-obrazovne prakse.

Oblici rada: Predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane  Agencije)

Voditelj

mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01/ 2785-054