Stručni skupovi / 9. travnja 2014.

Priprema umjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za kvalitetno ostvarivanje odgojno-obrazovnog proces

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojno-obrazovnim radnicima iz sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja s područja Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Dubrovnik, „Dječji vrtići Dubrovnik“, Iva Vojnovića 34

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obavezna prijava do 3. lipnja 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Tončica Kalilić, prof., Blaga Petreski, prof., dr. sc Dubravka Kuščević, Tajana Kuzmanić, odgojitelj savjetnik, mr. sc. Zrinka Marović, stručna suradnica pedagoginja, Klara Petrić, Nini Smilja Dukić, odgojitelj savjetnik, Zora Kalauz, prof., stručna suradnica pedagoginja mentorica, Nevenka Zoričić i Nevenka Vrcić

Ciljevi: Sudionici će:

  • usvojiti osnove za kvalitetnu pripremu umjetničkog konteksta u dječjem vrtiću za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa,
  • bolje razumjeti procese učenja i razvoja djece,
  • steći znanja i sposobnosti nužne za praćenje, promišljanje i planiranje odgojno-obrazovne prakse.

Oblici rada: frontalni i grupni (predavanje, radionice, rad u malim skupinama)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa stručnog skupa (AZOO)

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Tončica Kalilić, prof.
telefon: 021/340996
E-adresa: toncica.kalilic@azoo.hr