Stručni skupovi / 30. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Potočnica, Ulica grada Vukovara 18, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 1. svibnja 2013.

Predavači: doc. dr. sc. Mirjana Šagud, Božica Pintarić, prof., Renata Jamičić, mr. sc. Andreja Silić

Ciljevi: Odgojitelji pripravnici će:

  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja odgojno-obrazovne prakse,
  • bolje razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću,
  • usvojiti osnovne tehnike povezivanja i učenja iz suvremene teorije i prakse ranog odgoja,
  • steći i produbiti znanja i sposobnosti za pripremanje stručnog ispita.

Oblici rada: Predavanja, vježbe, skupni rad, samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane Agencije)

Voditelj:

mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: 01/ 2785-054