Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Priprema učenika na početnom solfeggiu za nastavu u glazbenoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: zajedničko međužupanijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta i klavira Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima teorijskih glazbenih predmeta

Mjesto održavanja: Glazbena škola Josipa Hatzea („nova“) u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 3

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 8.listopada 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Lana Marasović, prof., voditeljica programa Odgoj s glazbom (Orffov pristup), Magda Poklepović, prof. mentor i nastavnik solfeggia, i Minja Kuzmanić, prof., učiteljica klavira

Ciljevi: unaprijediti nastavničku djelatnost, prikazati Orffov pristup kao mogućnost rada s učenicima na početnom solfeggiu, prikazati problematiku neusklađenosti programa solfeggia i klavira u početnim fazama učenja u prvom razredu OGŠ i pokušati pronaći bolja rješenja u skladu s nastavnim programima.

Metode i oblici rada: predavanja, primjeri pedagoške prakse, radionice s učenicima, razmjena iskustava sudionika kroz javnu raspravu

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

vanjska suradnica za umjetničke škole, Ivana Šutić, prof. 
e-pošta: ivana.sutic@azoo.hr