Stručni skupovi / 14. prosinca 2015.

Priprema pripravnika za polaganje stručnoga ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 1. siječnja 2015. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, dr. sc. Srećko Listeš, Jelena Tomić, prof.

Ciljevi: sudionici će naučiti o pisanju stručnoga rada, najčešćim pogrješkama i kako ih izbjeći u pripravi za nastavni sat

Metode i oblici rada: predavanje, radionica

Vrjednovanje: Obrazac za vrjednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Viši savjetnik za hrvatski jezik
dr.sc. Srećko Listeš
telefon: 021/340995