Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Primjeri dobre prakse: Susret odgojitelja Vukovara i Šida

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, jednodnevni

Namjena: odgojitelji vrtića na jeziku i pismu srpske nacionalne manjine

Mjesto održavanja: Eugena Kvaternika 1, Vukovar

Broj polaznika: 45

Rok prijave: obvezna prijava do  2. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Marina Latinović, prof., Živka Komlenac, prof. i Jarmila Karlaš, prof.

Ciljevi: odgojitelji će kvalitetnije i kreativnije planirati odgojno-obrazovni proces

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse; individualni, grupni, frontalni

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: ponijeti stik za snimanje pojedinih prezentacija

Voditelj:

Viši savjetnik za nacionalne manjine (srpsku)

dr. sc. Borislav Đekić

tel: 031/ 284 912

E-adresa: borislav.dekic@azoo.hr