Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Primjena strategija u poučavanju čitanja/Povezivanje jezičnih djelatnosti u vježbama pisanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave iz Istarske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Finida, Rovinjska 12, Poreč

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava od 1. do 22. travnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavač: dr. sc. Karol Visinko, red. prof.

Ciljevi:

  • objasniti važnost i vrijednost pojedine strategije čitanja
  • na primjerima vježbi čitanja primijeniti prikazane strategije
  • u vježbama primijeniti različite vrste čitanja
  • osvijestiti uključenost svih jezičnih djelatnosti tijekom nastave hrvatskoga jezika (stupanj recepcije, produkcije ili interakcije u određenom se dijelu nastavnoga procesa može razlikovati po pretežitosti)
  • primijeniti postupnost u poučavanju pisanju – najsloženije jezične djelatnosti
  • objasniti važnost primjene načela povezivanja jezičnih razina (tijekom uvježbavanja pisanja)
  • na predlošku odabranih učeničkih sastavaka analizirati primjenu ostalih jezičnih djelatnosti (slušanja, govorenja i čitanja) tijekom poučavanja i uvježbavanja pisanja.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja

Vrednovanje: evaluacijski listić

Napomena: Skup će se po potrebi ponoviti.

Voditelj:

Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica za razrednu nastavu

Agencija za odgoj i obrazovanje, Trpimirova 6, Rijeka

Telefon: 051/352 073

E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr