Stručni skupovi / 15. rujna 2016.

Primjena metode Simulirane sjednice Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: Skup je namijenjen nastavnicima srednjih škola i voditeljima županijskih stručnih vijeća za Građanski odgoj i obrazovanje iz područja Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Napomena: Od ove šk. god., sudjelovanje na Simuliranoj sjednici Hrvatskoga sabora za učenike srednjih škola, (koja će se održati u Hrvatskom saboru u svibnju 2017.) uvjetovano je sudjelovanjem na stručnom usavršavanju na temu – Metoda suradničkog učenja i Simulirana sjednica Hrvatskoga Sabora za uč. srednjih škola.Molimo sve koji se žele prijaviti i sudjelovati na Simuliranoj sjednici da imaju u vidu ovu odredbu!”

Mjesto održavanja: Zagreb, Zagreb; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38 (velika dvorana)

Broj polaznika: 45

Rok prijave: obvezna prijava do 4. listopada 2016. na http://ettaedu.azoo.hr/ 

Predavači i voditelji radionica: Ružica Šimunović, voditeljica Službe za građane Hrvatskog sabora, Nevenka Lončarić Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje

Ciljevi; sudionici će:

  • biti osposobljeni da omoguće učenicima praktično iskustvo djelovanja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj;
  • biti osposobljeni za poučavanje i pripremu učenika za sudjelovanje u simuliranoj sjednici Hrvatskog sabora za učenike srednjih škola;
  • biti osposobljeni da metodom suradničkog učenja učenicima omoguće, razmišljati i raspraviti o temi saborske sjednice, nacrtu zakona ili nacionale politike koja se donosi u saborskoj proceduri;
  • biti osposobljeni za pružanje učenicima cjelovitog uvida u djelatnost Hrvatskoga sabora time što će učenici u ulozi zastupnika sudjelovati u simuliranoj sjednici sabora time što će učenici simulirat rad zastupničkih klubova, odbora, pisati amandmane, glasovati, postupati po Poslovniku i dnevnom redu te pripremati govore i rasprave na određenu temu o kojoj se raspravlja na saborskoj sjednici;
  • biti osposobljeni da učenicima omoguće stjecanje kompetencije vezane uz proces donošenja odluka o određenom problemu, uz proces donošenja zakona ili nacionalnih politika, uz objašnjavanje poveznice između nacionalnih politika i organizacija društva i države, uz obrazlaganje ovisnost demokracije, zakona, obrazovanja, uloge pravila i zakona te s time povezane dobre organiziranosti društvene zajednice i građana;
  • biti osposobljeni za predmetno i među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup i ishode na temelju Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole (sustavni razvoj ljudsko-pravne, političke, društvene, kulturološke, gospodarske i ekološke dimenzije)

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106; e-pošta: nevenka.loncaric-jelacic@azoo.hr
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008; e-pošta: tomislav.ogrinsak@azoo.hr