Stručni skupovi / 1. studenoga 2012.

Primjena kurikuluma zdravstvenog odgoja u srednjoj školi

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Nastavnici biologije u srednjim školama Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije.

Mjesto održavanja: Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina b.b.,Pregrada

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna online prijava od 25. studenoga 2012. do 20. prosinca 2012. Na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: Miljenka Galić, prof., Biserka Šavora, prof., Ornela Malogorski, prof., mr. sc. Natalija Šnidarić, Tatjana Antić Kivađ, prof., Mirjana Laginja, prof., J. Krklec, prof., mr. Olgica Martinis

Ciljevi: Sudionici će:

  • upoznati koncept prijedloga zdravstvenog odgoja
  • upoznati smjernice za nastavnike pri izvođenju dodatnih sadržaja modula (sat razrednika) u srednjoj školi
  • planirati izvedbu dodatnih sadržaja prema predloženim ishodima učenja (sat razrednika)
  • dati primjer metodičke obrade dodatnih sadržaja za sat razrednika u srednjoj školi prepoznati sadržaje i ishode učenja koji su integrirani u postojeće sadržaje nastavnih predmeta, sati razrednika, školskih preventivnih programa i projekata.

Oblici rada: Interaktivna predavanja, radionice. Frontalni rad u kombinaciji s grupnim i samostalnim radom.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

mr. Olgica Martinis, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
01/2785 062,