Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Primjena kurikuluma kemije u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: Državni, jednodnevni

Namjena: Nastavnici kemije u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Mjesto održavanja: Grafička škola, Getaldičeva 2, Zagreb

Broj polaznika: 60

Rok prijave: Obvezna online prijava do 6. siječnja 2014. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: Borjanka Smojver, dipl. ing., Gordana Cecić- Sule, prof., Ratka Šoić, prof., mr. Olgica Martinis, nastavnici srednjih strukovnih škola u eksperimentalnom programu

Ciljevi: nastavnici će moći

  • odrediti cilj i zadatke nastave prema skupovima ishoda učenja i u skladu s potrebama strukovnog područja
  • planirati nastavne sadržaje kemije prema didaktičkim načelima
  • analizirati obujam i razinu ishoda učenja za predložene kemijske sadržaje
  • kreirati zadatke za provjeru pojedinih ishoda učenja nastavnog predmeta Kemija u strukovnom području

Oblici rada: predavanja, grupni i  samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa.

Napomena: /

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis
viša savjetnica AZOO-a,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb