Stručni skupovi / 4. studenoga 2013.

Primjena kurikuluma Biologije u eksperimentalnom programu srednjih strukovnih škola

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Nastavnici biologije iz strukovnih škola koje eksperimentalno provode nove kurikulume

Mjesto održavanja: Grafička škola u  Zagrebu, Getaldićeva 2, Zagreb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 20. prosinca 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Marina Ništ, prof., prof. dr. sc Ines Radanović, Dalibor Sumpor, prof., mr. sc. Zrinka Pongrac-Štimac

Ciljevi: Nastavnici će moći

  • odrediti cilj i zadatke nastave prema skupovima ishoda učenja i u skladu s potrebama strukovnog područja
  • planirati nastavne sadržaje Biologije prema didaktičkim načelima
  • analizirati obujam i razinu ishoda učenja za predložene biološke sadržaje
  • kreirati zadatke za provjeru pojedinih ishoda učenja nastavnog predmeta Biologija u strukovnom području

Metode i oblici rada: Interaktivna predavanja, rasprava i rad u skupini, razmjena iskustva.

Vrednovanje: Upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Napomena: Nastavnici trebaju donijeti svoje bilješke (dnevnik) o dosadašnjoj realizaciji nastavnog programa kojeg eksperimentalno provode. 

Voditelj:

dr. sc. Diana Garašić, viša savjetnica za Biologiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785 020
e-pošta: diana.garasic@azoo.hr