Stručni skupovi / 21. prosinca 2012.

Ljetna škole: „Geologija u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama“

Razina i vrsta stručnog skupa: Državna razina za učitelje i nastavnike geografije. Šestodnevni stručni skup organiziran u obliku ljetnoga tečaja na području Baških Oštarija.

Namjena: Ciljna skupina su učitelji i nastavnici geografije u osnovnim i srednjim školama; namjera je upoznati polaznike ljetne škole s nekim novim spoznajama iz polja Geologija i osobito pružiti mogućnost izravnoga rada na terenu, tj. uočavanja i prepoznavanja brojnih geoloških pojava koje se nalaze uokolo Baških Oštarija – od Brušana do Karlobaga te od PD Veliki Alan do PD na Zavižanu.

Mjesto održavanja: Baške Oštarije

Broj polaznika:Predviđamo da je maksimalni broj polaznika 20, a u slučaju većega zanimanja moguće je organizirati tečaj jednakoga sadržaja u terminu od 1. do 6. srpnja 2013.

Rok prijave: Obvezna je on-line prijava do 31. svibnja 2013. na www.ettaedu.eu i na josipa.velic@rgn.hr

Predavači: prof. dr. sc. Josipa Velić, doc. dr. sc. Tomislav Malvić, prof. dr. sc. Ivan Dragičević, dr. sc. Ivo Velić, prof. dr. sc. Jasenka Sremac, doc. dr. sc. Vesnica Garašić i  prof. dr. sc. Igor Vlahović

Ciljevi: uvid u neke novosti iz polja Geologija, konkretno:

  • kako utječu meteoriti na postanak zemljine atmosfere i hidrosfere
  • mogućnost razumijevanja geološke grafičke dokumentacije, a poglavito dubinske koja se jako razlikuje od površinske kako prema načinima skupljanja podataka tako i prema oblikovanju karata, profila i shematskih stupova
  • ležišta mineralnih sirovina u Hrvatskoj, lokacije, stanje eksploatacije, gospodarska vrijednost, perspektive glede nekih novih sirovina
  • uvid u skupine fosila vrlo karakterističnih za hrvatske terene, njihovo uočavanje na terenu što bi bilo dobro i za učeničke ekskurzije
  • kako prepoznati izdanke s pojavama paleookršavanja koja su se događala unazad 310 milijuna godina
  • gdje su u Hrvatskoj izgledna područja za eventualno otkrivanje novih ležišta nafte, plina te ugljena
  • otkrića glacijalnih tijela (drumlini, eskeri i dr.) na Velebitu i Biokovu s osobitim obzirom na mogućnost prepoznavanja
  • terensko prepoznavanje čestih krških pojava i oblika koji su izuzetno dobro razvijeni na terenima u okolici Baških Oštarija
  • upoznavanje s geološkim pojavama koje su vrlo tipične za Premužićevu stazu, a koja bi bila izvanredan cilj za učeničke ekskurzije

Oblici rada: Interaktivna predavanja u kabinetu, Power Point prezentacije, filmovi, pokazivanje uzoraka minerala i stijena, rad na prepoznavanju minerala i stijena u kabinetu i zatim na terenu, terenski rad na brojnim izdancima s mogućnošću uvida u najvažnije geološke pojave – vrste  stijena, slojevitost, pukotine, rasjedi, trošenje, oblici pojava vulkanskih stijena i popratni učinci vulkanizma, stijene kao sirovine ili naftnomatične stijene, krš i krške pojave od velikih (polja) do malih (grižine).

Vrednovanje: Sudjelovanje će biti potvrđeno izdavanjem diplome o pohađanju i uspješnom završetku ljetnoga tečaja geologije (Hrvatska geološka ljetna škola) i potvrde o sudjelovanju  (Agencija za odgoj i obrazovanje).

Napomena: 

Ovaj skup, tj. tečaj organiziran je tako da se uz prezentaciju razmjerno novoga gradiva iz geologije za profesore geografije predviđa i terenski rad (potrebna jednostavna planinarska oprema) te hodanje po Premužićevoj stazi od V. Alana do planinarskoga doma na Zavižanu, što smatramo najljepšom planinarskom stazom u Hrvatskoj uopće, a vjerojatno i u Svijetu. Ovaj dio tečaja je svakako u funkciji uvida u geološki sastav i građu dijela Velebita, ali i svekolike geografske aspekte staze. Okvirna cijena je 2.200,00 kuna. U slučaju da Udruga dobije donacije koje su tijekom jeseni 2012. godine zatražene na više mjesta, cijena će biti manja.

Dodatne informacije bit će objavljene na www.geoloskaljetnaskola.hr Za detalje moguće je kontaktirati voditeljicu Ljetne škole prof. dr. sc. Josipu Velić na: josipa.velic@rgn.hr

Voditelj

Vesna Milić, dipl. geograf
Agencija za odgoj i obrazovanje
01 27 85 074

Prof. dr. sc. Josipa Velić, dipl. ing. geologije

Udruga: Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb, Pančićeva 5,

www.geoloskaljetnaskola.hr

098 9180 578

091 1666 880 josipa.velic@rgn.hr