Stručni skupovi / 20. ožujka 2013.

Primjena ICT-a u nastavi geografije – Grafički prikazi

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Učitelji i nastavnici geografije: Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Grad Zagreb

Mjesto održavanja: OŠ Malešnica, Ante Topića Mimare 36, Zagreb

Broj polaznika:30

Rok prijave: Obvezna online prijava od 1. do 25. ožujka 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Nenad Buzjak, mr. sc. Ružica Vuk, Luka Valožić, prof. i Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi: Učitelji i nastavnici će:

  • prikupiti, organizirati i vizualizirati geografske brojčane podatke
  • odabrati odgovarajući grafički prikaz za određenu geografsku pojavu ili proces
  • samostalno izraditi dobno-spolnu piramidu, linijski graf  i graf sa stupcima, kružni dijagram, kartu
  • odrediti elemente vrednovanja i kriterije ocjenjivanja pojedinog grafičkog prikaza.

Oblici rada: Predavanja, radionice, samostalni rad i rad u paru i u informatičkoj učionici

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (AZOO)

Napomena: Poznavanje osnova uporabe računala i engleskoga jezika.

Voditelj

Vesna Milić, dipl. geograf
Agencija za odgoj i obrazovanje
01 27 85 074