Stručni skupovi / 7. travnja 2014.

Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Dobriša Cesarić, Neretvanska 10, Osijek

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna prijava do 26. kolovoza 2013. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: mr. sc. Kristijan Đokić, Slaven Gašparović, prof., Vesna Janko, prof., učitelj savjetnik, doc. dr. sc. Lena Mirošević, Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • analizirati uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi geografije
  • planirati i primijeniti edukativne računalne igre i alate u učenju i poučavanju
  • objasniti primjenu geografsko informacijskog sustava (GIS) u nastavi i istraživanju
  • koristiti sadržaje, načine i oblike vrednovanja i samovrednovanja digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika
  • analizirati primjenu multimedije u izradi zadataka za učenike
  • izdvojiti i koristiti relevantne izvore za sadržaje u nastavi geografije

Metode i oblici rada: predavanja, grupni i  samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Voditelj:

Sonja Burčar, prof., viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 907