Stručni skupovi / 21. travnja 2015.

Primjena ICT-a u nastavi geografije – edukativne igre i alati

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, Virovitica

Broj polaznika: 30

Rok prijave: Obvezna online prijava do 31. kolovoza 2015. na adresu www.ettaedu.hr

Predavači: mr. sc. Kristijan Đokić, Vesna Janko, prof., učitelj savjetnik,  Željko Mlatković, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: učitelji/ nastavnici će moći

  • analizirati uporabu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi geografije
  • planirati i primijeniti edukativne računalne igre i alate u učenju i poučavanju
  • analizirati primjenu multimedije u izradi zadataka za učenike
  • koristiti sadržaje, načine i oblike vrednovanja i samovrednovanja digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika
  • izdvojiti i koristiti relevantne izvore za sadržaje u nastavi geografije

Oblici rada: predavanja, grupni i  samostalni rad polaznika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa (od strane Agencije)

Voditelj:

Sonja Burčar, prof., viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 907