Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Primjena ICT-a u nastavi geografije – alati za učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Stjepana Antolovića, Školska 40, Privlaka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 24. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Željko Mlatković, prof., Jelena Domac, dipl.uč., Damir Vinković, prof., Nikolina Mandić, prof., Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će moći primijeniti digitalne alate u nastavi geografije, pripremati i planirati nastavu geografije pomoću pametne ploče, kreirati zadatke i aktivnosti za učenike koristeći Skype alate, analizirati prednosti i nedostatke te primjenjivost zadataka u učenju i poučavanju geografije, prepoznati važnost digitalnih alata za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj učitelja i nastavnika.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, primjer dobre prakse, rasprava; individualni, frontalni, rad u paru.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/ 284 907