Stručni skupovi / 23. travnja 2018.

Primjena ICT-a u nastavi geografije – alati za učenje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Mjesto održavanja: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, Osijek 

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: doc.dr.sc. Ružica Vuk, dr.sc. Luka Valožić, Sonja Burčar, prof.

Ciljevi: sudionici će moći analizirati primjenu računalne aplikacije Quantum GIS u učenju i poučavanju geografije, koristiti računalnu aplikaciju za planiranje zadataka i aktivnosti za učenike, vrednovati korištenje QGIS aplikacije i zadataka u provjeri geografskih znanja i vještina, primijeniti računalnu aplikaciju u stručnom usavršavanju i profesionalnom razvoju.

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, individualni, frontalni.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: suorganizacija PRIMATEH – centar za unapređenje obrazovanja iz područja prirodoslovlja, matematike i tehnike

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za geografiju
Sonja Burčar, prof.
telefon: 031/ 284 907