Stručni skupovi / 11. prosinca 2015.

Primjena alata informatičke tehnologije u edukaciji osnovnoškolske djece o prehrani i zdravlju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima kemije Grada Zagreba

Mjesto održavanja: PBF, Pierottijeva ul. 6, 10000, Zagreb

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 25. veljače 2016. godine na http://ettaedu.azoo.hr  

Predavači: prof. dr. sc. Irena Colić Barić, prof. dr. sc. Ingrid Bauman, doc. dr. sc. J. Frece, dr. sc. K. Markov, dr. sc. H. Medić, mr. O.Martinis

Ciljevi skupa:

  • sudionici će raspravljati o potrebnim znanjima i vještinama za unaprjeđenje nastave kemije vezano za sadržaje prehrane, zdravlja i sigurnosti hrane
  • sudionici će dobiti edukacijske materijale koje će moći koristiti u nastavi

Metode i oblici rada:

  • metode rada: predavanje, radionica, rasprava, primjer prakse
  • oblici rada: individualni, grupni, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica skupa:

mr. Olgica Martinis:
viša savjetnica za kemiju
telefon: 01 2785 062