Stručni skupovi / 12. veljače 2016.

HPKZ:Odgojno-obrazovni poticaji za učenje i razvoj

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: Stručno-znanstveni skup namijenjen je odgojiteljima u predškolskim ustanovama, učiteljima razredne i predmetne nastave, nastavnicima i profesorima,  stručnim suradnicima i ravnateljima vrtića, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova, predstavnicima osnivača odgojno-obrazovnih ustanova i Ureda državne uprave.

Mjesto održavanja: Četiri opatijska cvijeta, Opatija

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava na http://ettaedu.azoo.hr  

Predavači: 

prof. dr. sc. Nevio Šetić, predsjednik HPKZ-a
prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Siniša Opić, prodekan za nastavu Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Mihaela Adamović, dipl. iur., načelnica Samostalnog sektora inspekcijskih poslova MZOS-a
Lautaro Galinović, prof., Uprava za inspekcijske poslove, MZOS
doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, Pravni fakultet u Zagrebu
Igor Rukljač, mag. prim. educ., OŠ Kajzerica, Zagreb
Branka Smolković Cerovski, mag. prim. educ., OŠ Stjepana Bencekovića, Horvati
Dinka Juričić, prof. Školska knjiga
Ida Srdić, Udruga Igra znanja

Ciljevi skupa:

Sudionici će:

  • upoznati osobitosti inicijalnog obrazovanja koje se odnosi na vođenje razrednog odjela
  • ovladati sastavnicama razredničkih poslova: vođenje dnevnika rada, imenika učenika, vođenje roditeljskog sastanka, individualnih razgovora s roditeljima, zapisnici roditeljskih sastanaka, vođenje službenih bilješki
  • upoznati elemente pozitivne komunikacije
  • izrađivati digitalne nastavne materijale na pametnoj ploči
  • uočiti posebnosti  suradnje odgojno-obrazovnih ustanova i socijalne službe
  • ovladati elementima zakonskih odredbi u odgoju i obrazovanju
  • biti motivirani za daljnje stručno usavršavanje.

Metode i oblici rada:

  • interaktivna predavanja sudionika
  • rad u malim skupinama – radionice i prikazi prakse
  • razmjena iskustava

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa

Napomena: Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Organizatori:

Hrvatski pedagoško-književni zbor u suradnji s
Agencijom za odgoj i obrazovanje,
Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te
Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu