Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Prilagodba nastavnih materijala za rad s učenicima s teškoćama u učenju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen:

  • učiteljima engleskog jezika Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: OŠ Brezovica, Brezovička cesta 98 a, 10 257 Brezovica

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 20. kolovoza 2017. na www.ettaedu.azoo. hr.

Predavači: Iva Palčić Strčić, Karolina De Vrgna, Natalija Flamaceta, Renata Bratanović Palaić, Dijana Posedi, Lana Remenar, Noemi Ajduković, Stela Pavetić, Sofija Fruk, Mirjana Sunčica Kralj, Nives Korbar Hmelina, Lidija Branilović, Ljerka Vukić, Suzana Anić Antić i Dajana Vukadin

Ciljevi: sudionici će……

  • se upoznati s knjižicom uputa za prilagodbu nastavnih materijala
  • u skupinama tematski isplanirati i izraditi vlastiti nastavni materijal
  • evaluirati proces izrade te izrađene nastavne materijale

Metode i oblici rada: rad u skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Dubravka Kovačević, mag., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
01/2785-072