Stručni skupovi / 22. srpnja 2015.

Prijedlog novog sustava vrednovanja, ocjenjivanja i izvještavanja o učeničkim postignućima

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Pećine, Šetalište 13. divizije 25, Rijeka

Broj polaznika: 18

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  http://ettaedu.azoo.hr/ od srpnja do 27. srpnja 2015.

Predavači: dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., vanjska suradnica

Ciljevi: Učitelji će:

  • se sustavno osposobljavati za primjenu novih kurikuluma i promjene u procesu poučavanja i učenja
  • konstruirati i osmisliti ispitne zadatke objektivnog tipa
  • procijeniti i analizirati valjanost i objektivnost svakog sastavljenog zadatka
  • definirati nacrt ispita
  • sastaviti ispit prema prethodno definiranom nacrtu
  • primijeniti kompetencije stečene tijekom radionice na sumativnu i formativnu procjenu znanja u svakodnevnom radu s učenicima

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionica

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:
Vanjska suradnica za razrednu nastavu
Jasna Vukonić-Žunič, mag. prim. educ., vanjska suradnica,