Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Priča koja pomaže po Lessac metodi za inkluzivne zajednice

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, uvodni modul

Namjena: program je namijenjen učiteljima /odgajateljima i stručnim suradnicima

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultete Sveučilišta u Rijeci

Broj polaznika: 30

Rok prijave: do 30. listopada 2019.

Predavači: izv.prof.dr.sc. Sanja Skočić Mihić, mr.sc. Ana Barišić, Nadia Novak Ramić, mag.rehab.educ.

Ciljevi: Polaznici će:

1.    Napisati i ispripovijedati Priču koja pomaže po Lessac metodi

2.    Demonstrirati Lessac metodu u pripovijedanju i korištenju glasa na protektivan način

3.    Opisati značajke socio-emocionalnog razvoja djece s posebnim potrebama i socijalnih interakcija u inkluzivnim zajednicama

4.    Implementirati biblioterapiju za regulaciji ponašanja i oblikovanju inkluzivnih ozračja

5.    Staviti u odnos terapijsku priču i bibilioterapiju s teorijskim spoznajama socio-emocionalnog učenja u oblikovanju inkluzivnih ozračja

6.    Evaluirati mogućnosti i efikasnost primjene metode biblioterapije u promicanju dobrobiti djece

7.    Prilagoditi terapeutske priče individualnim potrebama djece i učenika s teškoćama i darovite djece

8.    Primijeniti različite kreativno-ekspresivne tehnike u oblikovanju poticajnih inkluzivnih razrednih ozračja i promociji inkluzivnih vrijednosti        

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, konzultacije i prikazi iz prakse

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje modula i predavača

Napomena: Stručno usavršavanje organizirano je u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Agencije za odgoj i obrazovanje. Potrebno je izvršiti i prijavu na fakultetu.

Voditelj: Robert Cimperman, viši savjetnik, izv.prof.dr.sc. Sanja Skočić Mihić, sveučilišna nastavnica

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka

Telefon: 051 320382, 051265835

E-mail: rcimperman@azoo.hr; sskocicmihic@gmail.com