Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Preventivni programi i pristup obradi sadržaja u SHE srednjim školama u Hrvatskoj

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen imenovanim koordinatorima i sudionicima iz srednjih škola u Republici Hrvatskoj, koji su uključeni projekt Europska mreža škola koje promiču zdravlje

Mjesto održavanja: III. gimnazija, Kušlanova 52, Zagreb

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 8. travnja 2019. godine na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., mr. sc. Tomislav Ogrinšak, dr. sc. Luka Maršić, Lovorka Jurić, prof., suradnici iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Ciljevi:

  • razmijeniti iskustva o dosad provedenim aktivnostima, a vezano za preventivne programe u SHE srednjim školama u RH
  • analizirati provedene aktivnosti vezano za preventivne programe i načine  rješavanja problema u školi
  • planirati sljedeće aktivnosti s ciljem promicanja zdravlja u hrvatskoj mreži srednjih škola koje promiču zdravlje

Metode i oblici rada: razgovor, rasprava; rad u grupi, individualni rad

Vrednovanje: standardizirani Upitnik Agencije za odgoj i obrazovanje za vrednovanje primjenjivosti tema i stručnog skupa.

Napomena: Stručni skup organizira se u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo.

Agencija za odgoj i obrazovanje ne snosi troškove prijevoza, dnevnica i smještaja sudionika skupa.

Voditeljica:

mr. Olgica Martinis

viša savjetnica za kemiju
telefon: 01/2785 062
e-pošta: olgica.martinis@azoo.hr